CAO MINH THÀNH

Năm sinh: 1940
Nghề nghiệp: Đạo diễn