ĐẶNG VĂN HÀI (QUỐC TRUNG)

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: