ĐỖ THẾ VINH

Năm sinh: 1953
Nghề nghiệp: Quay phim