ĐỖ THỊ TỐ NGA

Năm sinh: 1945
Nghề nghiệp: Âm thanh