KHƯƠNG HẢI THÔN

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: Dựng phim