NGUYỄN THỊ NHƯ THU

Năm sinh: 1957
Nghề nghiệp: Biên kịch - Đạo diễn