BÙI MINH HOÀNG (HOÀNG MẬP)

Năm sinh: 1971
Nghề nghiệp: Diễn viên