ĐÀO THANH LIÊM

Năm sinh: 1972
Nghề nghiệp: Diễn viên