DƯƠNG VĂN LỢI (DƯƠNG MINH)

DƯƠNG VĂN LỢI (DƯƠNG MINH)
Sinh ngày: 02/02/1974
Quê quán: Trung Quốc
Trình độ chuyên môn: Diễn viên
Đơn vị công tác: Hãng phim truyền hình

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Gieo gió
- Đại gia không chồng
- Kẻ bán linh hồn
- Nữ sát thủ
- Vàng.