HỒ THỊ KIM KHÁNH (KIM KHÁNH)

Năm sinh: 1967
Nghề nghiệp: Diễn viên