HOÀNG THỊ ÁNH VÂN

HOÀNG THỊ ÁNH VÂN
Sinh ngày: 12/10/1979
Quê quán: Huế
Trình độ chuyên môn: Diễn viên
Đơn vị công tác: Hãng phim M&T Pictures

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia
- Đêm Bến Tre
- Người học trò đất Gia Định xưa
- Người đàn bà yếu đuối