HUỲNH TRUNG GIANG

Năm sinh: 1979
Nghề nghiệp: Diễn viên, phó đạo diễn