LÊ KIM KHÁNH (LÊ KHÁNH)

Năm sinh: 1981
Nghề nghiệp: Diễn viên