LÊ QUANG VÂN (LÝ TIỂU BÌNH)

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Diễn viên, Đạo diễn