NGUYỄN ÂN TRẠCH (HOÀNG THANH)

NGUYỄN ÂN TRẠCH (HOÀNG THANH)
Sinh ngày: 15/04/1963
Quê quán: Châu Thành, Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Diễn viên
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Dòng sông định mệnh
- Đánh thức ước mơ
- Trong mắt em
- Thứ ba học trò
- Hai gia đình
- Lúa trổ bông
- Sóng ngầm
- Đôi cánh đồng tiền
- Hoa cúc xanh
- Vết xướt.