NGUYỄN PHI HÙNG

Năm sinh: 1977
Nghề nghiệp: Diễn viên