NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG

Năm sinh: 1961
Nghề nghiệp: Đạo diễn