NGUYỄN THỊ EM (THIÊN NGỌC)

Năm sinh: 1969
Nghề nghiệp: Diễn viên