NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH

Năm sinh: 1968
Nghề nghiệp: Diễn viên