NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

Năm sinh: 1937
Nghề nghiệp: Diễn viên