NGUYỄN THỊ MỸ OANH (VY OANH)

Năm sinh: 1985
Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ, người mẫu