NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG

Năm sinh: 1978
Nghề nghiệp: Diễn viên