NGUYỄN THỤY KIM PHƯỢNG

Năm sinh: 1979
Nghề nghiệp: Diễn viên