NGUYỄN VĂN THÁNH (NGUYỄN HOÀNG CẨM)

Năm sinh: 1953
Nghề nghiệp: Diễn viên