PHẠM THỊ THANH THUỶ

PHẠM THỊ THANH THUỶ
Sinh ngày: 26/07/1969
Quê quán: TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Diễn viên
Đơn vị công tác: Tự do

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

Những phim đã tham gia:
- Ám ảnh xanh
- Vòng tay ấm
- Hoa phù dung
- Nước rút
- Bến tình yêu
- Mùa hè sôi động
- Vẫn hoài ước mơ
- Kẻ di trú