TRẦN VĂN LONG

Năm sinh: 1948
Nghề nghiệp: Diễn viên