TRƯƠNG MINH QUỐC THÁI (QUỐC THÁI)

Năm sinh: 1974
Nghề nghiệp: Diễn viên