VÕ NHẬT CƯỜNG

Năm sinh: 1965
Nghề nghiệp: Diễn viên