VÕ THÀNH TÂM

Năm sinh: 1978
Nghề nghiệp: Diễn viên