VŨ THANH BÌNH

Năm sinh: 1975
Nghề nghiệp: Diễn viên