LÂM LÊ DŨNG

Sinh ngày: 30/11/1967
Tại: Sài Gòn
Nghề nghiệp: Đạo diễn
Tốt nghiệp: Cử Nhân Nghệ Thuật Đạo Diễn Điện Ảnh
Tác phẩm:
  • Cha Con Ông Mắt Mèo
Giải thưởng:
  • Giải B Hội Điện ảnh VN
  • Giải Bông Sen Bạc LHPVN lần thứ 12
  • Giải Bộ Công an LHPVN lần thứ 12