LÂM THỊ THANH BÌNH

Năm sinh: 1955
Nghề nghiệp: Tư liệu