LÊ CHÍ THỤY (VĂN LÊ)

Gia nhập quân đội vào tháng 9/1966. Tháng 9/1967, phục vụ tại Cục Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Miền. Tháng 10/1974, phóng viên tạp chí Văn Nghệ Quân Giải Phóng; tháng 11/1976, biên tập viên tuần báo Văn Nghệ Giải Phóng và tuần báo Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam. Tháng 12/1977 tái ngũ, phóng viên tại chiến trường Tây Bắc Campuchia. Năm 1982, biên tập viên, đạo diễn phim tài liệu, Hãng phim Giải Phóng, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch.
Đạo diễn LÊ CHÍ THỤY (VĂN LÊ)
Sinh ngày: 2/3/1949   Tại: Ninh Bình
Nghề nghiệp: Đạo diễn
Tác phẩm:
+ Biên kịch:
(Đã viết các kịch bản phim tài liệu)
 • Người Công Giáo Huyện Thống Nhất, XNPTH TP HCM, 1985, đen-trắng 35mm
 • Má Mười Tân Trụ, Tìm Lại Nàng Sita, Người Stiêng 1980
 • Thiện Và Ác, HPGP, 1993, màu 35mm
 • Thời Lãng Quên Đáng Nhớ, HPGP và Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ, 1994-1995
 • Tập 1: Ngày ấy Trường Sơn; tập 2: Niềm vinh quang lặng lẽ, video (1995-1996)
 • Thành Đoàn Thời Bí Mật, HP Trẻ, 1997-98, 2 tập, video
 • Những Ngôi Chùa Cổ Việt Nam, HP Trẻ, 1997-98, 2 tập, video
 • Từ Một Bức Ảnh, HPGP, 1998, video
 • Sài Gòn Xuân 68, HPGP và Đài TH Nhật Bản NHK, 1999, video
+ Đạo diễn:
(Đã đạo diễn các phim tài liệu)
 • Cái Bến, HPGP, 1993, màu 35mm
 • Thiện Và Ác, HPGP, 1993, màu 35mm
 • Thời Lãng Quên Đáng Nhớ, HPGP và Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ, 1995-96, 2 tập, video
 • Thành Đoàn Thời Bí Mật, HP Trẻ, 1997-98, 2 tập, video
 • Những Ngôi Chùa Cổ Việt Nam, HP Trẻ, 1997-98, 2 tập, video
 • Từ Một Bức Ảnh, HPGP, 1998, video
 • Yến Và Người, HPGP, 1998, video
 • Sài Gòn Xuân 68, HPGP và Đài TH Nhật Bản NHK, 1999, video
 • Lớp Trẻ, màu 35mm
 • Khan Gia-Rai, 1996, màu 35mm (cả kịch bản và đạo diễn)
 • Sợi Dây Thừng Bện Chặt, màu 35mm (cả kịch bản và đạo diễn)
 • Di Chúc Của Những Oan Hồn, HPGP, màu 35mm
+ Giải thưởng:
 • Giải kịch bản phim tài liệu xuất sắc nhất, LHPVN, 1985, Hà Nội phim Người Công Giáo Huyện Thống Nhất
 • Giải kịch bản phim tài liệu xuất sắc nhất, LHPVN, 1993, Hải Phòng cho phim, Thiện Và Ác
 • Giải Bông Sen Bạc, LHPVN, Hải Phòng, 1993 phim Cái Bến
 • Giải Ban Giám khảo, LHPVN, Hải Phòng, 1993 phim Thiện Và Ác
 • Giải Bông Sen Bạc, LHPVN, Hà Nội, 1996 phim Niềm Vinh Quang Lặng Lẽ
 • Giải kịch bản phim tài liệu xuất sắc nhất, LHPVN, Hà Nội, 1996 phim Niềm Vinh Quang Lặng Lẽ
 • Giải A Hội điện ảnh Việt Nam, 1996 phim Niềm Vinh Quang Lặng Lẽ
 • Giải Bông Sen bạc, LHPVN, Huế, 1999 phim Yến và Người
 • Giải Galaxy truyền hình Nhật bản (tháng 10/1999) phim Sài Gòn Xuân 68
 • Giải Bông Sen Vàng, phim Di Chúc Của Những Oan Hồn
 • Giải đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Di Chúc Của Những Oan Hồn, 2001.