LÊ HỮU LƯƠNG

Sinh ngày: 1952
Nghề nghiệp: Đạo diễn
Tác phẩm:
+ Phó đạo diễn các phim:
  • Đất Lạ - ĐD Huy Thành
  • Thành Phố Có Người - ĐD Huy Thành
+ Đạo diễn các phim:
  • Có Một Tình Yêu Như Thế, HPGP, màu 35mm
  • Trái Tim Người Mẹ, HPGP, màu 35mm