PHẠM NGỌC CHÂU

Sinh ngày: 14/4/1959   Tại: Sài Gòn
Nghề nghiệp: Phó đạo diễn
Tốt nghiệp: - Khoa Ngữ Văn - Đại Học Tổng Hợp TP.HCM (1982)
                     - Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội (1986)
Tác phẩm:
+ Đã làm đạo diễn và biên kịch các phim trong đó đáng chú ý:
  • Cái Bến (biên kịch, phim tài liệu nhựa, Hãng Phim Giải Phóng, 1992)
  • Đôi Bạn (đạo diễn, 2 tập, Hãng phim Truyền Hình TP.HCM, 1996)
  • Những Viên Kẹo Màu (Đạo diễn, phim ngắn, 1997)
  • Hai Cô Gái & Cục Bướu (đạo diễn, cổ tích VN tập 9, Phương Nam Phim, 1998)
  • Cánh Buồm Ảo Ảnh (biên kịch, đạo diễn, Hãng phim Truyền Hình TP.HCM, 1999)
  • Cấp Cứu (Đạo diễn, 35mm, Hãng phim Giải Phóng 2000)
Giải thưởng
  • Cái Bến, giải B kịch bản điện ảnh 1991-1993, Bông Sen Bạc Liên Hoan Phim Việt Nam, 1993
  • Những Viên Kẹo Màu (giải Bạc Liên Hoan Phim Truyền Hình, 1997)