ĐOÀN MINH QUÝ

Năm sinh: 1965
Nghề nghiệp: Quay phim