NGUYỄN NHẬT TUẤN

Nghề nghiệp: Nhà văn
Ông sinh ngày 7/9/1942

Ông người Hà Nội, hiện công tác tại Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học.

Ông là tác giả kịch của các phim Truyện nhựa:
  • Con chim biết chọn hạt
  • Biển bờ
  • Tiếng gọi lúc mờ sáng
  • Lũ vây (phim Video)
  • Giao thời ( 38 tập, phim truyền hình)