NGUYỄN ĐẢNH

Nghề nghiệp: Đạo diễn - Quay phim
Ông sinh ngày 22/04/1928 tại Bến Tre. Ông tham gia cách mạng năm 1946, hai năm sau ông là cán bộ của Tiểu đoàn 307 nổi tiếng. Bị thương ông được Tiểu đoàn cử đi học chụp ảnh, quay phim tại Điện ảnh khu Tám.

Từ năm 1949 đến 1952. ông tham gia quay phim tại các chiến dịch Trà Vinh, La Bang, Cầu Kè, Bến Tre...và phim Tài liệu Hết đời đế quốc, cùng một số phim Thời sự kháng chiến.

Tập kết ra Bắc năm 1954, ông công tác tại Tổng cục Chính trị, đến năm 1956 chuyển ngành về Xưởng phim Việt Nam. Khi Hãng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương thành lập, ông về công tác tại Hãng.

Tính đến mùa xuân năm 1975, ngày lên đường tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, ông đã tham gia ngót nghét gần trăm bộ phim gồm đủ các thể loại Tài liệu - Thời sự - Khoa học và hàng ngàn mét phim Tư liệu khác.

Năm 1978 ông về nhận công tác tại Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, năm 1983 là Phó Giám đốc Hãng. Trước khi nghỉ hưu (1990) ông là chuyên viên của Liên hiệp các xí nghiệp Điện ảnh và băng từ Thành phố Hồ  Chí Minh.