NGUYỄN KẾ NGHIỆP

Ngày sinh: 24/11/1931 tại Vĩnh Long
Nghề nghiệp: Đạo diễn - Biên kịch
Tốt nghiệp: Đại học Tổng Hợp (Văn - Sử)
Tác phẩm:
+ Phim truyện 
 • Đêm nay (5 tập) - 1969 Hà Nội - Hãng phim Giải Phóng 
 • Chuyện Ngày 30/4 (đài TH Giải Phóng - 1975)
 • Bản Nhạc Người Tù (Hãng phim Tổng Hợp - 1977)
 • Đứa Con Bị Từ Chối (hãng phim Tổng Hợp - 1977)
 • Đoạn Kết Không Có Trong Kịch Bản (Bảy Sắc Cầu Vồng) - Xí nghiệp phim và băng từ (1989)
 • Những Ngày Không Mặt Trời (VTV1 - 2000)
+ Phim tài liệu:
 • Ông Lumiere Tháp Mười (hai tập) - giải nhì toàn quốc
 • Giấy Bạc Cụ Hồ Ở Nam Bộ  (1 tập)
 • Cuộc Không Chiến Lịch Sử (2 tập) - Bông sen bạc liên hoan phim lần thứ 13
 • Tiểu Đoàn 307 (3 tập)
 • Những Năm 40 Chuyện Bây Giờ Mới Kể (9 tập)
 • Hồi Ức Về Anh Hai Phạm Hùng (3 tập)
 • Tướng Lê Chân (2 tập)
 • Hoàng - Mai - Lưu Những Nghệ Sỹ Tiên Phong (1 tập)
 • Và một số phim tài liệu làm từ 2000 - 2002 tại HTV 
Giải thưởng:
+ Bông sen bạc phim tài liệu Cuộc Không Chiến Lịch Sử.