HÀ DÌU CHÍNH

Năm sinh: 1945
Nghề nghiệp: Thiết kế Mỹ thuật