LÊ THANH NHÃ CẢNH

Năm sinh: 1968
Nghề nghiệp: Quay phim