NGÔ TIẾN HÙNG

Năm sinh: 1966
Nghề nghiệp: Quay phim