NGUYỄN HÙNG HẢI (HỒNG HẢI)

Năm sinh: 1933
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm