NGUYỄN KIM OANH

Nghề nghiệp: Dựng phim
Năm sinh: 1957

Chị công tác tại Hãng phim Hoạt hình từ năm 1977, chị đã tham gia quá nửa các phim do Hãng sản xuất từ 1978 đến 1990, trong đó có những phim như:
  • Giải nhất thuộc về ai
  • Cái mũ của vịt con
  • Giai điệu
  • Chú gà trống choai
  • Cún con làm nhiệm vụ
  • Diều hâu
  • Mèo con ơi nhầm rồi
  • Đăm Dông....