NGUYỄN MINH TRÍ

Năm sinh: 1946
Nghề nghiệp: Đạo diễn