NGUYỄN VĂN THÂU

Năm sinh: 1935
Nghề nghiệp: Đạo diễn