TRẦN THỊ HÒA THẮNG

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: In tráng