TRẦN THỊ MỸ QUÝ

Sinh ngày: 12/4/1951
Quê quán: Cần Thơ
Trình độ chuyên môn: Dựng phim
Đơn vị công tác: Hãng phim Giải Phóng

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ

- 1964 - 1975: Dựng phim, phát hành phim tại xưởng phim Giải phóng thuộc ban tuyên huấn TW cục Miền Nam
- 1975 - 1993: Dựng phim, phụ trách tư liệu phim thuộc Hãng phim Giải Phóng.
- Bộ Văn hoá thông tin (là hội viên hội Điện ảnh TP.HCM)

Khen thưởng:
- Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì
- Huy chương về sự nghiệp Điện ảnh
- Bằng khen của Uỷ ban nhân dân TP.HCM
- Bằng khen hãng phim Giải Phóng.
- Kỷ niệm chương của Ban tuyên huấn Trung ương.