TRƯƠNG PHÚ HÒA

Nghề nghiệp: Họa sĩ thiết kế
Năm sinh: 1960
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1990, anh hiện công tác tại báo Thể thao của Thành phố.

Anh là họa sĩ chính cho các phim Hoạt hình do Hãng phim Giải Phóng sản xuất :
  • Em bé và chiếc gương (1979)
  • Trường ca Đam San (Giải Họa sĩ xuất sắc tại LHPVN lần VIII năm 1988)
  • Suối con lìa nguồn (1986)
  • Mượn oai hùm (1987)
  • Cánh buồm xanh (1987)
  • Cầu cồng hóa đá (1991)...