BÙI ĐÌNH THỨ

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Đạo diễn, Biên kịch